Blog

Katecheza dla najmłodszych z Pluszowym Jezuskiem: Co brudzi człowieka? (Mk 7,14-23)

Przeczytajcie dzieciom czytanie z ewangelii wg św. Marka 7, 14-23. Pan Jezus mówi, że „Nic nie wchod...

1 pozycji razem