Od 22 września do 29 września przygotowujemy się i wystawiamy na targach Sacroexpo w Kielcach. Wszystkie zamówienia będą realizowane po tym terminie. Pluszowego sw. Józefa będziemy wysyłać od 30.09.2021! Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość!

Katecheza dla najmłodszych z Pluszowym Jezuskiem: Co brudzi człowieka? (Mk 7,14-23)

Przeczytajcie dzieciom czytanie z ewangelii wg św. Marka 7, 14-23. Pan Jezus mówi, że „Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.” Zatem to nie żadne jedzenie, ale nasze złe myśli, pycha czy kłamstwo nas brudzą.

Powoli podawajcie dzieciom różne rodzaje przedmiotów, które muszą rozdzielić na te, które brudzą i te, które nie brudzą naszej niewidzialnej duszy. Niech jedne położą po prawej, a drugie po lewej stronie Pluszowego Jezuska.

My przygotowaliśmy różne owoce, warzywa, chleb, szynkę, ser i jajka. Pozostałe przedmioty symbolizują zło, które wychodzi z człowieka. Miecz może oznaczać obrażanie przez nas kolegi, igły nasze niegrzeczne zwracanie się do rodziców, kolczaste kulki nasze wyśmiewanie słabszych, którym zadajemy tym ból. Kawałek czarnego materiału symbolizuje odmówienie potrzebującemu pomocy, pistolet zazdrość wobec drugiego i życzenie mu źle. Czarny kamyk może oznaczać nasze kłamstwo, które będzie nam ciążyć jak kamień.

Życzymy wielu pięknych chwil spędzonych na poznawaniu nauki Jezusa.